Wat zijn voorbeelden van een fictieve arbeidsrelatie voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw?

Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn de volgende arbeidsrelaties ook fictieve dienstbetrekkingen:
  • aandeelhouders met een aanmerkelijk belang;
  • commissarissen;
  • meewerkende kinderen;
  • pseudowerknemers (opting-in).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.