Wanneer kan ik nog wel pensioen in eigen beheer opbouwen?

Per 1 oktober 2012 is een nieuwe wet van kracht die gevolgen heeft voor de pensioenopbouw van een directeur-grootaandeelhouder (dga). Door deze wet is onder meer de definitie van een dga in de Pensioenwet gewijzigd.
Een dga met minstens 10% aandelen zonder stemrecht kan niet langer pensioen in eigen beheer (blijven) opbouwen. De Pensioenwet stelt namelijk in de definitie de voorwaarde dat aan de aandelen stemrecht moet zijn verbonden. Door de gewijzigde definitie van directeur-grootaandeelhouder (dga) in de Pensioenwet kan het voorkomen dat u als dga niet (meer) voldoet aan de voorwaarden om pensioen in eigen beheer op te bouwen. In dat geval moet de pensioenopbouw in eigen beheer per 1 oktober 2012 zijn gestopt. (Stopt de pensioenopbouw niet, dan is de gehele aanspraak belast. Ook is de dga revisierente verschuldigd.)
Als dga kunt u, met minstens 10% van de aandelen zonder stemrecht, wel pensioen opbouwen, maar niet in eigen beheer. Voor u gelden nu dezelfde regels als voor ‘gewone’ werknemers. Dit betekent dat u uw pensioen voortaan bij een professionele verzekeraar moet onderbrengen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.