Wat is een opdrachtovereenkomst?

Een opdracht zoals het ontwerpen van een logo of een huisstijl is een opdrachtovereenkomst. Het gaat daarbij veelal om een prestatie waarbij de opdrachtnemer een zekere eigen, vrije interpretatie en creatieve invulling toekomt, wel binnen de kaders zoals de opdrachtgever die heeft gegeven. Bij opdrachtovereenkomsten moet de opdrachtnemer instructies van de opdrachtgever in beginsel opvolgen. Bij dit soort overeenkomsten is de ruimte om aanwijzingen te geven echter veelal beperkt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.