Aan welke verzekeringen moet de ondernemer ook denken?

Denk ook aan:
  • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Als bijvoorbeeld een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, dan vergoedt zo´n verzekering de schade. Als u echter een slecht bouwwerk aflevert of bijvoorbeeld de oogst mislukt dan kunt u dit niet op uw verzekering afwentelen. Dat is ondernemersrisico;
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij vooral om beroepen waarin u een adviserende functie heeft. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Maar als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen;
  • Schade aan voorraden of uw bedrijfsinventaris kunt u verzekeren met een goederen- en inventarisverzekering. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak;
  • Wanneer een klant niet betaalt, stelt de kredietverzekering u voor een belangrijk deel schadeloos;
  • Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag of ontploffing.
  • Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans bestaat dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten.
  • Wanneer uw compagnon wegvalt door ernstige ziekte of overlijden, hebben de erven recht op hun deel in de onderneming. De continuïteit van uw bedrijf kan groot gevaar lopen als zij hun aandeel opeisen. De compagnonsverzekering is een soort levensverzekering die u en uw compagnon afsluiten. Bij overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon. Daarmee bent u financieel in staat het aandeel van uw compagnon over te nemen.
  • Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, regelt de verzekeraar dat u juridische hulp krijgt in geval van conflicten met werknemers, leveranciers, de overheid of zakenpartners.
Tip: Brancheorganisaties bieden hun leden vaak de mogelijkheid onder gunstige voorwaarden verzekeringen af te sluiten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.