Welke veranderingen zijn er in de S&O-aftrek?

Op het gebied van de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk) is er in 2014 veranderd:
  1. Verlenging van de eerste schijf van de S&O-aftdrachtvermindering van € 200.000,- naar € 250.000,-
  2. Iedere werkgever met S&O-medewerkers in dienst kan vanaf 2014 een aanvraag voor de S&O-verklaring indienen voor een vol kalenderjaar. Doel: verminderen van administratieve lasten.
  3. Verruiming van de verrekeningsmogelijkheden van de S&O-afdrachtvermindering. De verruiming voorziet in het alsnog kunnen verrekenen van 'gemiste' afdrachtvermindering, als er sprake is van onvoldoende loonkosten.
  4. Voor kennisinstellingen is de afdrachtvermindering S&O per 1 januari 2015 vervallen, omdat de kennisinstellingen de subsidie niet altijd of onvoldoende doorgaven aan opdrachtgevers.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.