Zijn er effecten op een eventuele studielening?

Op 1 september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingegaan. De basisbeurs voor hbo en universiteit is sindsdien afgeschaft, het maandelijkse bedrag dient voortaan geleend te worden bij DUO. In het oude stelstel was er sprake van een bijverdiengrens per kalenderjaar. Met het nieuwe stelsel is dit afgeschaft voor hbo en wo, de hoeveelheid winst die wordt gemaakt heeft geen effect op het eventueel te lenen bedrag.
Let op: de ondernemer een mbo-opleiding volgt, moet zich wél aan een maximale bijverdiengrens houden. Die grens ligt in 2022 op € 15.828,77. Verdien de ondernemer meer dan dit bedrag, dan moet deze dit surplus terugbetalen. In het jaar van afstuderen, telt de winst niet mee voor deze grens.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.