Wat betekent de verandering van VAR in modelovereenkomsten volgens DBA?

De wet- en regelgeving voor de VAR is vervangen door de wet Deregulerling beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn hierin aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert. Met de invoering van modelovereenkomsten is er vooraf al zekerheid voor de opdrachtgevers over de gevolgen voor loonheffing.
Goedgekeurde modelovereenkomsten zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. De fiscus maakt onderscheid tussen algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zzp'ers en bedrijven kunnen deze contracten downloaden, invullen en (her)gebruiken. Naast de modelovereenkomsten is het voor de opdrachtgever ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en voor te leggen aan de fiscus. Dit hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar nu al mee gewerkt wordt. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract te gebruiken.
In een overgangsperiode tot 2017 blijven bestaande VAR-verklaringen geldig. Per 1 januari 2017 moet iedereen de modelovereenkomsten gebruiken.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.