Wat zijn voorbeelden van een fictieve arbeidsrelatie voor de werknemersverzekeringen?

Sommige arbeidsrelaties zijn alleen voor de werknemersverzekeringen geen dienstbetrekking. De werkgever hoeft voor deze arbeidsrelaties geen premies werknemersverzekeringen te betalen, maar wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, en werkgeversheffing Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden. De volgende arbeidsrelaties zijn geen dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen:
  • Vrijwilligers bij de politie;
  • Vrijwilligers van de gemeentebrandweer;
  • Directeuren-grootaandeelhouders van een nv of bv;
  • Leden van Gedeputeerde Staten;
  • Burgemeesters, wethouders en raadsleden;
  • Werknemers die wonen of werken in het buitenland en daar verzekerd zijn;
  • Bepaalde werknemers in het internationaal vervoer.
Een werknemer is vanaf de dag waarop hij de AOW-leeftijd bereikt en niet meer werkt, niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werkgever hoeft geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen vanaf de 1e dag van de maand waarin de werknemer deze leeftijd bereikt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.