Hoe is de inbreng van een meewerkende partner te vergoeden?

Voor vergoeding van een meewerkende partner zijn er vijf mogelijkheden:
  1. Meewerkaftrek - de meest eenvoudige vorm. Een percentage van de winst is aftrekbaar van de winst. Dit percentage stijgt naarmaate er meer uren door de partner worden gewerkt.E moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, de fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in de onderneming, of de vergoeding die hiervoor wordt betaald is minder dan 5.000 euro.
  2. Arbeidsbeloning ofwel reële beloning - De meewerkende partner ontvangt een vergoeding voor gewerkte uren. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet reëel zijn voor het werk dat de partner verricht en moet minimaal 5.000 euro zijn. De meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er kan elk jaar opnieuw worden gekozen voor meewerkaftrek of reële beloning / arbeidsbeloning.
  3. Formele arbeidsovereenkomst - De partner komt in loondienst met een arbeidsovereenkomst. Je partner heeft identieke rechten als eventueel overig personeel. Over het loon worden loonheffingen betaald. Als de partner de eerste werknemer is, moet de ondernemer zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst.
  4. Meewerkend partner in een vof - Samen met de meewerkende partner wordt een vennootschap onder firma (vof) opgericht. Gaat het om een man en een vrouw (getrouwd of geregistreerd partnerschap) die samen een vof oprichten, dan wordt het ook wel een man-vrouwfirma genoemd. (Maar: een man-vrouwfirma is geen aparte rechtsvorm). Zijn beide voor de Belastingdienst ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan hebben zij allebei recht op de ondernemersaftrek, mits wordt voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar. Beide partners zijn aansprakelijk zijn met het privé-vermogen, huwelijkse voorwaarden hebben geen effect.
  5. Meewerkend partner in een bv - De partners kunnen allebei directeur in de bv zijn. Als elk of beide (fiscale) partners samen meer dan 5% van de aandelen bezitten, dan geldt voor hen als directeur-grootaandeelhouder (DGA) de gebruikelijkloonregeling. Een eventuele winstuitkering wordt in privé belast in box 2 van de inkomstenbelasting.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.