Wat houdt de wet tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in?

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Hiermee zijn de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv's) eenvoudiger en meer flexibel geworden. Zo zijn er nu meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van € 18.000 niet meer nodig. Ook is de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura geschrapt. Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.