Wanneer zijn representatiekosten, zoals die voor een lunch, zakelijk?

Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van het bedrijf of kosten die rechtstreek op het bedrijf betrekking hebben. Bij het beslissen of iets 'zakelijk' is of niet, is het belangrijk dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de kosten zijn gemaakt in het belang van het bedrijf. Als u bijvoorbeeld gaat lunchen met een zakenpartner, een (potentiële) klant of een leverancier dan is dit vaak duidelijk 'zakelijk'. Zakenlunches vallen onder 'representatiekosten' net als het gebruik van genotsmiddelen, het bezoek aan congressen, seminars en studiereizen. Voor representatiekosten gelden andere regels dan voor 'gewone' bedrijfskosten. In de regel is het zo dat alle kosten die bedrijfsmatig worden gemaakt volledig aftrekbaar zijn van de winst.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.