Wie komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR)?

Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering op het btw-bedrag dat u in principe als ondernemer aan de fiscus verschuldigd bent, moeten voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
  1. U hoeft - na aftrek van de voorbelasting - op jaarbasis minder dan 1883 euro te betalen aan de Belastingdienst;
  2. Uw bedrijf is een 'natuurlijk persoon', dat wil zeggen een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, kan geen aanspraak maken op deze regeling;
  3. De onderneming is gevestigd in Nederland;
  4. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of heeft hiervoor op tijd een ontheffing aangevraagd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.