Wat moet er in betalingsvoorwaarden worden opgenomen?

Denk aan zaken als: betalingstermijn, incl./excl. BTW, aanbetaling, spelregels voor contante levering, kredietbeperkingstoeslag, eigendomsvoorbehoud, boeteregeling bij te laat betalen, incassoprocedure, geschillenregeling.
Leg in elk geval vast:
  • Bedrag - Bepaal het geldbedrag (of de tegenprestatie) die u in ruil voor uw dienst of product wilt ontvangen. Als het gaat om een geldbedrag, vermeld dan de juiste valuta en het juiste BTW percentage;
  • Betalingswijze - Spreek duidelijk af op welke manier u het afgesproken bedrag gaat ontvangen, via een eenmalig of periodiek incasso, cash betaling, pintransactie, banktransactie of bijvoorbeeld een online betaling. Geef eventueel aan welke banken of creditcards u wel of niet accepteert;
  • Betalingstermijn - Kies voor een vaste betalingstermijn van bijvoorbeeld 14 dagen vanaf factuurdatum of vanaf datum van levering. Als u geen termijn afspreekt, geldt een wettelijke betalingstermijn van standaard 30 dagen, bij uitzondering maximaal 60 dagen. Ook termijnbetalingen (deelbedragen) of vooraf betaling is mogelijk;
  • Gevolgen - Stel ook vast wat de gevolgen zullen zijn als er niet op tijd wordt betaald: volgt er een aanmaning, wordt het bedrag dan direct verhoogd (en zo ja, met welk percentage), wanneer wordt er een incassobureau of andere instantie ingeschakeld? Het is raadzaam de manier van incasseren voor te leggen aan de klant. Neem dit op in het contract of in de algemene voorwaarden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.