Kan de ondernemer naar eigen inzicht zijn voorwaarden formuleren?

De voorwaarden mogen "niet onredelijk bezwarend" zijn voor de afnemer. In de praktijk zie je vaak dat de ondernemer zich uitput in het formuleren van plichten van de wederpartij maar aan de rechten van die wederpartij voorbij gaat. In de artikelen 236 en 237 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden voorwaarden opgesomd die altijd of mogelijk "onredelijk bezwarend" zijn (de zwarte en grijze lijsten).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.