Wat is de Research en Development-aftrek (RDA)?

De regeling biedt een belastingvoordeel in de vorm van een extra aftrek voor research & development kosten. De regeling van de RDA*) staat open voor zowel ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting en geldt naast het huidige pakket belastingmaatregelen als stimulering van innovatie bestaande uit de S&O-afdrachtvermindering voor loonkosten (ook bekend als: WBSO), de S&O-aftrek voor IB-ondernemers en de innovatiebox voor innovatiewinsten in de VPB.
De RDA is een extra aftrek. Deze wordt berekend door een bepaald percentage te nemen van de kosten (niet: loonkosten; deze vallen reeds onder de S&O-afdrachtvermindering) en uitgaven (daarmee ook investeringen) die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk. Voorwaarde is wel dat een S&O-verklaring is verstrekt. 

*) Per 1 januari 2016 is de RDA aan de WBSO-regeling toegevoegd. Via de RDA kreeg de onderneming nog een extra aftrekpost in de vennootschapsbelasting voor alle (niet-loon)kosten en uitgaven voor research en development. De samengevoegde regeling gaat verder onder de naam WBSO.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.