Wat vergoedt een inventaris- en voorraadverzekering?

Jaarlijks krijgt een op de tien ondernemers te maken met diefstal of inbraak. Een derde van de schadegevallen aan voorraad of inventaris (32% wordt veroorzaakt door criminaliteit, gevolgd door schade als gevolg van weersinvloeden (28%). Andere schadeoorzaken zijn transportschade (14%) en schade door brand (6%).
In de meeste verzekeringen wordt schade en verlies van voorraad en inventaris door brand, storm, inbraak en water vergoed aan:
  • Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, zaken in bewerking en emballage;
  • Machines, gereedschappen, apparatuur en kasgeld;
  • Elektronische apparatuur en gereedschappen;
  • Inventaris die tijdelijk op een andere plek (in Europa) is opgeslagen ;
  • Kosten van herstel van verloren data na een brand;
  • Voorraad wanneer deze na kortsluiting onverkoopbaar blijkt, bijvoorbeeld koelschade.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.