Welke voorwaarden gelden er voor starterssubsidies?

De meeste startersregelingen richten zich op ondernemingen die aangemerkt kunnen worden als innovatief. Onder innovatief wordt verstaan:
  • het (ten dele) ontwikkelen en produceren van:
  • (hoog-) technologische producten;
  • producten en diensten op het gebied van telematica, informatietechnologie en multimedia;
  • toepassing van nieuwe technologieën;
  • risicovolle investeringen.
Daarnaast zijn er in sommige gebieden in Nederland subsidies beschikbaar voor vestiging. In alle andere gevallen kan ten hoogste een borgstellingskrediet worden verkregen bij de gemeentelijke sociale dienst, als de starter uit een uitkeringssituatie komt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.