Wat houdt de Bijstandverlening zelfstandigen in?

Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in veel gevallen voor financiële ondersteuning, d.i. een lening of krediet, terecht bij hun gemeente, provincie of waterschap. Een Bbz-uitkering bestaat uit twee onderdelen: een aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum voor 12 tot 36 maanden en een bedrijfskapitaal/starterskrediet. Dit krediet is een rentedragende lening van maximaal € 37.817 euro in 2022 (voor starters, voor gevestigde ondernemers gelden andere bedragen).
Er gelden een aantal voorwaarden voor het aanvragen van een Bbz-uitkering:
  1. U moet jaarlijks ten minste 1225 uur aan het bedrijf besteden;
  2. De onderneming moet levensvatbaar zijn;
  3. Uw inkomen moet onder bijstandsniveau liggen;
  4. U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.
De starter krijgt een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de start van het bedrijf, bijvoorbeeld door een ondernemingsplan te maken. In dit jaar blijft de uitkering in stand en voor de voorbereidingskosten wordt eventueel een renteloze lening verstrekt. Verder kan de gemeentelijke sociale dienst kan op grond van de Bbz-regeling de startende ondernemer een bedrijfskapitaal geven. Als het bedrijf levensvatbaar blijkt, wordt bijstandsuitkering stopgezet. Mocht het onverhoopt niet goed gaan met het bedrijf dan kan er - onder voorwaarden - een beroep worden gedaan op een periodieke Bbz-uitkering.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.