Hoe regelt een eigenaar van een bv (dga) het pensioen?

Als werknemer heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij uw werkgever. Dit pensioen valt onder de Pensioenwet. Als u dga wordt en u wilt pensioen blijven opbouwen, dan is dat mogelijk. Dit is van belang:
  1. Het verzekerde pensioen dat een dga opbouwt valt buiten de Pensioenwet, maar kent wel dezelfde fiscale grenzen;
  2. Het pensioen van de dga en de werknemer kunnen om die reden niet zomaar bij elkaar gevoegd worden. (Wel blijft het verzekerde pensioen voldoende beschermd bij faillissement.);
  3. De dga heeft ruimere mogelijkheden voor pensioenopbouw:
  • Pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017 vervallen);
  • Een verzekerd werkgeverspensioen (via een maatschappij) of
  • Een combinatie van deze twee.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.