Wat zijn de mogelijkheden voor een starter die minderjarig is?

Jonge ondernemers die nog geen 18 jaar zijn, zijn in formeel-juridische zin handelingsonbekwaam. Zij mogen alleen rechtshandelingen verrichten als zij hiervoor toestemming krijgen van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd). Ze mogen alleen zelfstandig handelingen uitvoeren die bij hun leeftijd horen. Daar valt het zelfstandig afsluiten van een lening, het kopen van een auto of het starten van een bedrijf niet onder. Voert hij die handelingen wel uit zonder toestemming, dan kunnen die achteraf, tot drie jaar nadat zij hiervan op de hoogte zijn gebracht, ongedaan worden gemaakt door de ouders of verzorgers.
Toch is het, onder voorwaarden, mogelijk om als minderjarige een bedrijf te starten:
  • Er is toestemming nodig van ouders of voogd voor een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);
  • Voor elke afzonderlijke zakelijke handeling is ook toestemming nodig. Dit is te ondervangen door een zogenoemde handlichting aan te vragen;
  • Rechtshandelingen van een minderjarige zijn altijd terug te draaien.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.