Kan er een eigen overeenkomst tot opdracht worden gebruikt?

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Ook kan de opdrachtnemer, eventueel in overleg met de opdrachtgever, een 'eigen' overeenkomst opstellen. Het is verstandig om deze vooraf te laten goedkeuren door de Belastingdienst, om te voorkomen dat niet alsnog geen loonheffingen vermeerderd met een boete hoeven te worden afgedragen.
Als er feitelijke veranderingen in de relatie tussen opdrachtgever en -nemer plaatsvinden zal de overeenkomst ook tijdig moeten worden aangepast en opnieuw moeten worden goedgekeurd. Als blijkt dat op grond van de veranderde situatie er geen sprake meer is van zelfstandigheid van de ondernemer, maar van schijnzelfstandigheid, moeten er met terugwerkende kracht loonheffingen worden betaald, vermeerderd met een boete teruggevorderd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.