Hoe kan de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de financiële administratie worden gewaarborgd?

De administratie dient mede voor de controle van bedrijfsprocessen. Indien binnen de organisatorische opzet van de onderneming de afdeling “administratie” onafhankelijk van overige afdelingen functioneert, is er sprake van een gedegen functiescheiding. De afdeling administratie vervult dan de registrerende rol binnen de opzet van de (administratieve)organisatie van de onderneming. Pas als de organisatie zo is opgezet en de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), kan de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording worden gewaarborgd. Controle (extern) zal echter altijd noodzakelijk blijven. Functiescheiding zal binnen een kleine onderneming echter lang niet altijd mogelijk zijn. Er werken immers niet genoeg mensen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.