Welke typen dga's zijn er te onderscheiden?

Een duidelijke omschrijving voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) is er niet. Er zijn namelijk meerdere wetten waarin de dga voorkomt, maar in elke wet wordt een andere definitie gehanteerd. Volgens de 'Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' bestaan er vier categorieën directeur-grootaandeelhouders:
  1. Een dga die, al dan niet samen met zijn/haar echtgenoot, zoveel aandelen bezit dat hij meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt. De dga heeft dan een meerderheidsbelang en kan niet tegen zijn/haar zin worden geschorst of ontslagen.
  2. Een dga die minder dan de helft van de aandelen bezit (minderheidsbelang), maar tóch niet ontslagen kan worden omdat in de statuten is bepaald dat voor een ontslag een versterkte meerderheid in de algemene vergadering (meer dan 71%) nodig is.
  3. Een groep van meerdere dga's die allemaal (nagenoeg) evenveel aandelen hebben en daarmee nevengeschikte dga's zijn.
  4. Een dga die zelf geen aandelen heeft, maar wiens bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graag) in totaal minstens tweederde van de aandelen bezitten. Je hebt dan een 'familievennootschap'.
Er is een 'algemene vergadering van de vennootschap' als er sprake is van meerdere aandeelhouders. Vaak is dit het geval bij grotere bv's.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.