Welk deel van de administratie kan als eerste geautomatiseerd worden?

Het is van belang zich te realiseren dat de administratie de uitkomsten van de bedrijfsprocessen in een grootboek registreert. De bedrijfsprocessen dienen als uitgangspunt! Onderzocht zal moeten worden of de automatisering van de financiële administratie gekoppeld kan of wellicht moet worden aan de automatisering van de aansturing van de bedrijfsprocessen als een geïntegreerd systeem. Gezien het enorme belang voor de onderneming zal voor dit onderzoek vaak externe deskundigheid moeten worden ingehuurd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.