Waartoe dient de inschrijving in het Handelsregister?

De inschrijving in het Handelsregister is voor iedereen toegankelijk en bevordert de rechtszekerheid binnen het zakenverkeer. Onder andere de naam van de eigenaar en de bevoegdheid om contracten af te sluiten worden in het Handelsregister geregistreerd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.