Als twee partijen elk algemene voorwaarden hanteren, welke gelden dan?

Als twee partijen zaken met elkaar doen en elke partij hanteert een eigen set van algemene voorwaarden dan geldt als richtlijn dat de partij die het aanbod doet ook de algemene voorwaarden mag stellen. De ander mag uiteraard deze algemene voorwaarden afwijzen, maar dat betekent niet dat diens algemene voorwaarden dan vanzelfsprekend van toepassing zijn. Partijen kunnen hierover natuurlijk onderhandelen en gezamenlijk een keuze maken. Soms ontstaat er na het sluiten van de overeenkomst pas de discussie over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook in dat geval gelden de algemene voorwaarden die bij het eerste gedane aanbod hoorden, als daar naar verwezen is. Een uitzondering hierop is als je de voorwaarden uitdrukkelijk afwijst, op een manier dat het de wederpartij niet kan zijn ontgaan. Soms nemen bedrijven in hun algemene voorwaarde een afweerclausule op, waarin ze de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden afwijzen, maar dit geldt niet als uitdrukkelijke afwijzing.
Let op: om onduidelijkheid te voorkomen over wiens voorwaarden gelden moet de ene partij er uitdrukkelijk voor zorgen dat de ander zijn voorwaarden accepteert, bijvoorbeeld door ondertekening van de offerte waar ze achterop gedrukt zijn. Een uitdrukkelijke aanvaarding dat bepaalde algemene voorwaarden gelden heeft namelijk in juridische zin voorrang boven een stilzwijgende verwijzing in een offerteaanvraag. Als u dus als eerste in uw offerteaanvraag verwijst naar uw algemene voorwaarden en later door ondertekening van de offerte de voorwaarden van uw wederpartij uitdrukkelijk aanvaardt, dan bent u gebonden aan diens algemene voorwaarden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.