Kan iemand met slechts één opdrachtgever ondernemer zijn?

Een persoon met slechts één opdrachtgever kan ondernemer zijn indien sprake is van ondernemersrisico. Soms stelt de fiscus of de uitvoeringsinstelling een termijn aan een dergelijke opdracht of project. Na afloop van deze termijn bestaat het risico dat de fiscus of de uitvoeringsinstelling van mening is dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.