Als het resultaat van een opdracht niet voldoet, vervalt dan de betalingsplicht?

Voldoen de ontwerpen niet aan de smaak en verwachtingen, dan betekent dat in de regel niet dat de opdrachtnemer de afspraken niet is nagekomen. Dit is mogelijk slechts anders als de opdrachtnemer werk levert dat totaal niet overeenkomt met de gemaakte afspraken of evident afwijkt van uw aanwijzingen. Een opdrachtovereenkomst kan wel altijd worden opgezegd door de opdrachtgever, maar dat ontslaat hem niet van de betalingsverplichting. Sterker, de opdrachtnemer behoudt het recht op het volle loon als het einde van het contract aan de opdrachtgever te verwijten is en betaling van het volle loon gelet op de omstandigheden redelijk is.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.