Wat houdt de uitfasering van pensioen in eigen beheer in?

De directeur-grootaandeelhouder (dga) moet zijn pensioenopbouw in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 stopzetten met een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Dit betekent afkoop en/of omzetting. Stopt de pensioenopbouw niet op die datum, dan is het volledig opgebouwde pensioenkapitaal belast, daarbovenop komt ook nog een revisierente van 20%. Verder moet de dga de volgende acties ondernemen:
  1. De partner van de dga moet op het moment van afkoop schriftelijke toestemming hebben gegeven voor de afkoop. Hiertoe moet de partner een informatieformulier ondertekenen dat binnen één maand na afkoop of omzetting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Dit geldt ook voor partners die op huwelijkse voorwaarden met de dga zijn getrouwd;
  2. Ex-partners moeten ook toestemming verlenen als er geen conversie van de pensioenrechten is geweest;
  3. Een bestaande externe pensioenaanspraak kan vanaf 1 januari 2017 niet meer worden overgedragen aan het eigenbeheerlichaam. Wil een dga deze aanspraak overdragen naar zijn eigen bv omdat hij bijvoorbeeld gebruik wil maken van de afkoopregeling, dan moet hij voor 1 januari 2017 een verzoek tot waardeoverdracht hebben ingediend bij zijn pensioenverzekeraar;
  4. Is er voor het pensioen in eigen beheer een kostenegalisatiereserve gevormd, dan moet deze voor uiterlijk 31 december 2016 zijn omgezet in een pensioentoezegging. Gebeurt dit niet op tijd, dan valt deze vrij in het resultaat van de bv;
  5. Is het pensioen in eigen beheer in meerdere bv’s ondergebracht, dan kan het pensioen per bv worden omgezet of afgekocht;
  6. De dga moet bij de afkoop altijd uitgaan van de fiscale balanswaarde, ook als er niet voldoende vermogen aanwezig is in de bv.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.