Wat houdt een overeenkomst van opdracht in het kader van de DBA in?

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen over uw inkomsten. Een (model)overeenkomst geeft opdrachtnemer en opdrachtgever hierover meer duidelijkheid. Hiervoor werd de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gehanteerd.
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), die op 1 mei 2016 in werking trad, heeft de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie die zij aangaan met opdrachtnemers (zzp'ers, freelancers) door vooraf door de Belastingdienst beoordeelde opdrachtovereenkomsten te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een op de website van de Belastingdienst gepubliceerde algemene voorbeeld- of sectorovereenkomst zijn, maar ook een specifieke door een individuele opdrachtgever opgestelde overeenkomst. Daarnaast heeft de Belastingdienst op haar website bepalingen gepubliceerd die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of er een verplichting is tot het afdragen van loonheffingen. Deze bepalingen kunnen worden gebruikt om een overeenkomst samen te stellen die vervolgens ter beoordeling aan de Belastingdienst kan worden voorgelegd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.