Heeft elke ondernemer leverings- en/of betalingsvoorwaarden nodig?

Het is niet verplicht, maar iedereen die een product of dienst levert, doet er verstandig aan om goede algemene voorwaarden op te stellen, die duidelijk maken welke rechten en plichten klant en aanbieder hebben. De algemene voorwaarden sluiten niet alleen financieel risico uit – mits alle voorwaarden moeten juridisch goed zijn onderbouwd – maar maken ook het zakendoen duidelijker en minder ingewikkeld.
De leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden. Hierin staan alle (juridische) zaken die op de levering van een product (of dienst) van toepassing zijn. De specifieke inhoud van de leveringsvoorwaarden is afhankelijk van het type producten en diensten die worden geleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levertijd van het product; hoe de annulering van een bestelling is geregeld en wat er gebeurt als er sprake is van een overmachtsituatie, bijvoorbeeld het (tijdelijk) niet kunnen leveren wegens noodweer of een pakket dat gestolen/verdwenen is. Of wie er verantwoordelijk is voor het betalen van eventuele transport- en/of bezorgkosten. 
Het is goed om als ondernemer met de afnemers goed vast te stellen onder welke voorwaarden goederen of diensten geleverd worden. In geval van problemen (calamiteiten, wanbetaling, klachten) kan men dan teruggevallen worden op de afspraken die vastgelegd zijn in de leveringsvoorwaarden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.