Heeft een ondernemer recht op een uitkering bij bedrijfsbeëindiging?

Ondernemers die moeten of willen stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Het hangt van de situatie af in welke vorm deze ondersteuning zal krijgen. Hiervoor zijn twee optie:
  1. Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen een uitkering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) krijgen. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Het bedrijf moet bijvoorbeeld minimaal drie jaar aaneengesloten in Nederland zijn gevestigd en er is een urencriterium waaraan voldaan moet worden;
  2. Als u financiële ondersteuning nodig hebt tijdens het stoppen van het bedrijf dan is een renteloze lening een oplossing. Daarvoor moet u bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. Deze uitkering hoort bij het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen.
Als u niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand (WWB)) aanvragen. Hiervoor moet u ook bij de gemeentelijke sociale dienst zijn.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.