Welke regels gelden er voor het starten van een bedrijf vanuit huis?

Iemand met een vrij beroep heeft geen toestemming van de gemeente nodig om thuis een bedrijf te starten, maar moet zich wel houden aan een aantal voorwaarden; het huis moet woonhuis blijven. De meeste gemeenten hebben besloten dat er maximaal 1/3 van je woning dienst mag doen als bedrijfsruimte. Verder mag het bedrijf aan huis geen overlast veroorzaken. Een horecaonderneming of een zaak in de detailhandel vanuit huis beginnen is bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook een timmerman mag niet zomaar een werkplaats in de tuin maken in verband met geluidsoverlast van de werkzaamheden. Verder moet de onderneming low-profile worden gehouden: neonverlichting buiten mag niet,voor een psychisch consult bij jou terechtkunnen. Een apart naambordje naast de voordeur wel. 
Degenen die geen vrij beroep hebben, dienen altijd eerst toestemming te vragen bij de gemeente om een bedrijf aan huis te starten. De gemeente zal dan het bestemmingsplan moeten aanpassen of ontheffing aanvragen. Dit beleid kan overigens per gemeente verschillen. Verder hangt het af van het soort beroep dat wordt uitgeoefend. Tegen een kleinschalige webshop zal niet veel bezwaar zijn, de eerder genoemde timmerman zal toch echt een externe werkplaats moeten huren. Als er ontheffing wordt verleend, gelden de hierboven genoemde regels: er mag dus maximaal 1/3 van de woonruimte worden gebruikt voor het bedrijf.
Of er nu vanuit een koop- of huurhuis wordt ondernomen maakt op zich niet uit. Het enige verschil tussen koop of huur zit in de fiscale afhandeling. Bij een huurhuis wordt de oppervlakte van de werkruimte naar rato van de huursom berekend, bij een koophuis kijkt de fiscus naar een deel van de koopsom en is er de hypotheekrenteaftrek.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.