Hoeveel bedraagt de meewerkaftrek?

Meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet. In de praktijk is een meewerkaftrek vooral voor lagere inkomens voordeliger dan een arbeidsbeloning voor de partner. Als de meeewerkende partner geen of weinig andere belastbare inkomsten heeft, kan de beloning uit de onderneming onbelast of tegen laag tarief worden genoten.

Aftrek als de partner 525 uur of meer werkt, maar minder dan 875 uur: 1,25% van de winst;
Aftrek als de partner 875 uur of meer werkt, maar minder dan 1225 uur: 2% van de winst;
Aftrek als de partner 1225 uur of meer werkt, maar minder dan 1750 uur: 3% van de winst;
Aftrek als de partner 1750 uur of meer werkt: 4% van de winst.

(Cijfers 2022)
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.