Hoe wordt een dagboek opgezet?

In een dagboek worden de dagelijkse mutaties van eenzelfde soort vastgelegd. Deze vastlegging volgt zoveel mogelijk de praktijk. Zo zal een kasboek bestaan aan een chronologische registratie (op datum) van alle ontvangsten en uitgaven. Hierbij worden alle ontvangsten debet geregistreerd en alle uitgaven credit. Een voorbeeld voor indeling is:

Datum                   Nummer               Ontvangst                 Uitgave                 Omschrijving
                                                          debet                      credit
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.