Welk salaris ontvangt de dga?

Een dga ontvangt een normaal salaris. Dat salaris mag bovendien niet lager zijn dan € 46.000,- (2020), behalve wanneer de dga kan aantonen dat een lager salaris gebruikelijk is voor mensen in de meest vergelijkbare functies die geen aanmerkelijk belang hebben. Mocht het gebruikelijke salaris van mensen met een soortgelijke functie hoger liggen, dan mag de dga zichzelf niet minder dan 70% van dat hogere salaris toekennen.
De belastingdienst bepaalt dit minimum jaarlijks en doet dit om te voorkomen dat dga's belastingvoordeel kunnen halen door zichzelf een heel laag salaris toe te kennen (dus lage inkomstenbelasting in box 1) en dat te compenseren door middel van een hoge winstuitkering (box 2, lager tarief, zelfs na heffing vennootschapsbelasting).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.