Welke informatie kan volgens de outplacementadviseur optioneel deel uit- maken van een curriculum Vitae?

Dit gaat om de volgende informatie:
  • Vrijwilligerswerk: dezelfde werkwijze als bij de betaalde werkervaringen
  • Cursussen, workshops, intervisie, deelname aan congressen: kunnen desgewenst worden toegevoegd, vooral als er aansluiting is bij het gevraagde profiel
  • Publicaties: ook weer van actueel naar het verleden toewerken
  • Netwerken en samenwerkingsverbanden: vooral indien deze aansluiten bij het profiel, of in het algemeen een positieve indruk maken
  • Hobby's: mits deze positief overkomen. Vermeden moet bijvoorbeeld worden dat er allemaal solistische hobby's worden opgesomd, terwijl de vacature een beroep doet op het sociale karakter van de sollicitant
  • Persoonlijkheid: bijvoorbeeld kan genoemd worden: 'Enthousiast, inlevend, hardwerkend, consciëntieus en kwaliteitsgericht'. Met hobby's, persoonlijkheidstypering en een pasfoto krijgt het CV een persoonlijke noot mee.
Door feedback te vragen na een afwijzing over het Curriculum Vitae kan getoetst worden of het CV kwalitatief voldoende is. Zo niet, dan is professionele begeleiding door een outplacementbureau een goede investering.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.