Kan men niet zonder adviseur zien dat het curriculum vitae in orde is?

Van belang is er zorg voor te dragen dat het CV er netjes uitziet en de lay-out overzichtelijk is. Door zich in te leven in de werkgever kan de sollicitant bedenken welke informatie weggelaten, beknopt weergegeven, of juist benadrukt dient te worden. Voorkom dat het CV vragen oproept. Onthoud: hoe concreter hoe beter. Omdat iedereen blinde vlekken heeft is het van belang om het CV altijd door een – liefst deskundige –derde na te laten lezen. Een outplacementbureau kan, indien de sollicitant schrijfvaardigheid mist, het CV en de sollicitatiebrief schrijven.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.