Welke voorbereiding is nodig voor de meest gestelde vragen in een sollicitatiegesprek?

Goede voorbereiding van een sollicitatiegesprek is essentieel. Er zijn veel voor de hand liggende vragen vragen waar een sollicitant 'moeiteloos op moeten kunnen antwoorden. Voorbeelden van veelgestelde vragen:
  1. Waarom zou ik u aannemen? - Dit is de vraag die het vaak over het hoofd wordt gezien. Licht toe waarom u de meest gekwalificeerde kandidaat bent. Bestudeer dus goed de vereisten van de functie en identificeer welke vaardigheden en kennis nodig zijn. Kijk vervolgens naar ervaringen uit u loopbaan die demonstreren dat u deze heeft;
  2. Waarom zit er een gat in uw CV? - Werkgevers begrijpen best dat ook kwalitatief goede mensen hun baan kunnen verliezen en dat het vaak tijd kost om een nieuwe positie te vinden. Benoem alle activiteiten die u heeft uitgevoerd tijdens iedere periode van werkloosheid. Freelance projecten, vrijwilligerswerk, cursussen, zorgen voor familieleden, et cetera. Toon aan dat u deze tijd zo productief mogelijk hebt besteedt.
  3. Vertel me één ding dat u zou willen veranderen aan u laatste baan? - Het probleem hierbij is dat de interviewer zich zal afvragen waarom u er niet in geslaagd bent om de gewenste verandering te realiseren. die problemen niet aanpakt wanneer ze zich voordoen. Zorg ervoor dat u positief blijft over voormalige collega’s en leidinggevenden, maar dat u zichzelf ook niet positief blijft profileren. Een veilig antwoord kan bijvoorbeeld het vervangen van achterhaalde technologie zijn. Ook zou u een verbetertraject kunnen omschrijven dat bij zou dragen aan het uitvoeren van de strategie;
  4. Vertel eens over uzelf - Veel kandidaten doorlopen hun hele CV, terwijl ze persoonlijke en compleet irrelevante zaken opsommen. Dat is echt niet hoe het moet. Houd uw antwoord kort (hoogstens twee minuten) en betrek daarin vier onderwerpen: jeugd, opleiding, werkgeschiedenis (kort) en de meest recente loopbaanervaringen. Leg de nadruk op dit laatste onderwerp. Onthoud dat dit vaak slechts een opwarmertje is. Zet dus niet direct uw beste argumenten in. En laat uw vrijetijdsbesteding erbuiten.
  5. Leg een complex begrip of probleem uit aan uw neefje van acht jaar - Het uitleggen van complexe financiële materie, zoals bijvoorbeeld hypotheken en pensioenen aan een kind, toont aan dat u een solide begrip hebt van wat uw werkgever doet. Wat is nou echt de core business van uw (potentiële) werkgever?;
  6. Wat zou de persoon die jou het minst aardig vindt over je zeggen? - Benadruk een aspect van je persoonlijkheid dat in eerste instantie negatief kan lijken, maar uiteindelijk positief is. Een voorbeeld: ongeduldig. Wanneer je dit verkeerd toepast, kan het nadelig zijn in de werkomgeving. Maar met het consequent halen van deadlines toon u juist uw professionaliteit aan. En het kan geen kwaad om dat in het gesprek naar voren te laten komen;
  7. Vertel eens over een situatie waarbij uw gebruikelijke oplossingen niet werkte? - De interviewer probeert te achterhalen hoe up-to-date uw kennis is, en welke nieuwe creatieve oplossingen u kunt verzinnen om problemen op te lossen. Zorg dat u een antwoord klaar heb over het gebruik van nieuwe methoden of technologieën in uw bedrijfstak en hoe die succesvol inzetbaar is;
  8. Wat is het grootste risico dat u ooit hebt genomen? - Sommige functies vragen om veerkracht en het vermogen om op te staan nadat je een keer bent neergegaan. Geef voorbeelden van risico’s die u genomen heeft in het werk die aantonen dat u zich niet gemakkelijk uit het veld laat slaan, maar die ook aantonen dat u soms een grote stap durft te zetten (die dan uiteraard succesvol uitpakt);
  9. Heeft een leidinggevende ooit een besluit van u bekritiseerd? - De interviewer zoekt naar een zekere bescheidenheid, incasseringsvermogen en het vermogen succesvol samen te werken met anderen. Geef een anekdote waarbij het niet zozeer draait om de situatie zelf, maar uit de daaruit getrokken les;
  10. Beschrijf een situatie waarbij uw team het niet met u eens was - Vragen die ingaan op problematische situaties uit het verleden, zijn bedoeld om toekomstige gedrag te voorspellen. Hoe bent u met een situatie omgegaan en wat heeft u ervan geleerd? Leg de situatie helder uit en vertel wat u gedaan heeft om de groep te overtuigen. Beschrijf vervolgens het positieve resultaat van deze acties.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.