Wat wordt verstaan onder tussenruimte, in het kader van outplacement?

Igor Byttebier, creativiteitsgoeroe, heeft een nieuw concept bedacht: ‘de tussenruimte’. Mensen die werkloos zijn krijgen een fysieke ruimte toegewezen die helemaal leeg is. De bedoeling is dat zij met elkaar de ruimte gaan vullen met datgene wat nodig is om weer aan de slag te gaan. Ze kunnen hulp zoeken bij elkaar, maar ook bij externe partijen zoals lokale ondernemers, coaches, gepensioneerden et cetera. Het idee is dat mensen op deze manier meer geprikkeld worden tot eigen initiatief. De vraag is of degenen die zo initiatiefrijk zijn dat ze zich op deze wijze redden wel een tussenruimte nodig hebben? En blijven de zwakkere broeders en zusters niet in de tussenruimte (tussen wal en schip)steken?
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.