Welke informatie hoort volgens de outplacementadviseur standaard in een Curriculum Vitae?

De volgende informatie hoort onderdeel uit te maken van een CV:
  • Persoonlijke gegevens: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoon, burgerlijke staat, geboorteplaats en datum
  • Formele opleidingen: begin bij de laatstgenoten opleiding, geef duidelijk aan bij welk opleidingsinstituut de opleiding genoten is, wanneer en wat het resultaat is (diploma)
  • Werkervaringen: begin bij de laatste werkervaring, benoem het takenpakket (uitgebreid als het aansluit bij de vacature, beknopt als het niet aansluit), geef duidelijk aan bij welke organisatie, gedurende welke jaren er gewerkt is. Wanneer binnen één bedrijf meerdere functies zijn vervuld, noem dan bovenaan de organisatie en daaronder de functies. Anders, kan ten onrechte het beeld ontstaan van een job-hopper, terwijl het positieve beeld kan worden neergezet van iemand die regelmatig promotie heeft gemaakt.
Wanneer er vaak al op de brief wordt afgewezen, kan men zich het beste professioneel laten begeleiden door een outplacementbureau.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.