Van welke factoren is de groei van de outplacementmarkt afhankelijk?

Het aantal outplacementtrajecten fluctueert mee met de economie. Is er sprake van een krimpende economie met de daarmee gepaard gaande (massa)ontslagen dan groeit de outplacementsector. De sector wordt ook bepaald door fusies die doorgaans leiden tot ontslagen. Regelgeving door de overheid vormt ook een bepalende factor, wanneer het ontslagrecht versoepeld wordt of er wordt deeltijd-WW aangeboden, zullen werkgevers minder frequent outplacement gaan aanbieden. Het gegeven dat outplacement minder exclusief is geworden en ook bereikbaar is voor medewerkers op een lager niveau leidt echter weer tot groei. Door al deze afhankelijkheden hebben veel aanbieders van outplacement ook andere ‘potjes op het vuur staan’, zoals organisatieadvies, coaching, assessment centers, re-integratie, loopbaanbegeleiding en loopbaanontwikkeling.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.