Wat is outplacement?

De Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding (NOBOL) hanteert de volgende definitie: 'Outplacement is het geheel van diensten en faciliteiten die door een bureau beschikbaar gesteld worden aan werkgevers die tot doel hebben de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming, zoals het oprichten van een eigen bedrijf.'
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.