Bestaat er een branche-organisatie voor outplacementbureaus?

OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. OVAL bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit; daartoe zijn in juli 2012 de brancheverenigingen  Boaborea en NOBOL samengegaan. Het secretariaat van OVAL is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.