Hoe kiest een werkgever een goed bureau?

Voor de werkgever is het vaak van belang dat het bureau ervaring heeft in dezelfde branche. Kennis van branche en specifieke métiers is belangrijk om functies op de juiste waarde te kunnen schatten; ingangen bij belangrijke concurrenten en toeleveranciers maakt herplaatsing natuurlijk eenvoudiger. Wellicht is het mogelijk om een referentie te verkrijgen die wat meer zekerheid kan verschaffen. Op de website van Blik op Werk staan klanttevredenheidscijfers die een indicatie geven van de kwaliteit. In een gesprek kan men ontdekken of het bureau zijn aanbod flexibel aanpast aan de vraag. De verschillende honoreringscondities kunnen in een dergelijk gesprek ook aan bod komen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.