Wat is pre-employment screening?

Pre-employment screening is het (laten) onderzoeken van het Curriculum Vitae van de sollicitant. Er zijn gespecialiseerde bureaus die deze taak op zich nemen en contact opnemen met bijvoorbeeld het genoemde opleidingsinstituut of voormalige werkgevers. Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet er toestemming aan de sollicitant gevraagd worden voor dergelijk onderzoek; dit gebeurt echter lang niet altijd. 
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.