Gaan werknemers die een outplacementtraject doorlopen er op achteruit?

Dat hoeft helemaal niet. Voor menigeen is het outplacement een goede gelegenheid om onder deskundige begeleiding de loopbaan een nieuwe, meer interessante wending te geven. Met behulp van beroepeninteressentesten, het beoordelen van competenties, het onderzoeken van kernkwaliteiten, kernovertuigingen en loopbaanankers ontstaat een compleet profiel van de deelnemer: zijn sterke kanten en zwakke kanten, remmingen en hulpmiddelen. Door dit profiel te leggen naast de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt kunnen er nieuwe, verrassende kansen opdoemen. Wanneer eveneens het voeren van salarisonderhandelingen wordt getraind kan hij er in een nieuwe baan zelfs financieel op vooruit gaan, ook als deze vrijwel gelijk is aan zijn vorige betrekking.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.