Wat is voor de werknemer van belang bij de keuze van een outplacementbureau?

Omdat de werkgever in de regel betaalt, is de werknemer niet altijd vrij in de keuze van een outplacementbureau. Misschien is het dan toch mogelijk om binnen dat bureau zorgvuldig een adviseur te kiezen die gespecialiseerd is in de branche en bij de persoonlijkheid van de kandidaat past. In een eerste gesprek kunnen de wederzijdse verwachtingen worden afgestemd, waarbij vooral kan worden nagegaan of  het klikt . Wat het laatste betreft, is het zaak om uit te zoeken of degene met wie het introductie-gesprek wordt gevoerd, ook de uiteindelijke begeleider is. Het komt nogal eens voor dat een senior het eerste gesprek voert, terwijl de uitvoering voor rekening komt van een junior medewerker. De klik is bij outplacementtrajecten van groot belang omdat er immers sprake is van een vorm van persoonlijke coaching.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.