Is men verplicht bij sollicitatie een opname in een psychiatrisch ziekenhuis te melden?

Zowel schriftelijk (CV en sollicitatiebrief) als mondeling is het niet verplicht om negatieve informatie over de lichamelijke of geestelijke gezondheid prijs te geven. Wanneer er duidelijk sprake is van een verminderd functioneren op de aangeboden functie, is melding wel noodzakelijk. Er is hierbij sprake van een grijs gebied: wanneer iemand elke maand twee dagen verzuimt vanwege migraine maar verder vrijwel nooit ziek is, moet er zelf een afweging worden gemaakt. Een vergelijking met gemiddelde verzuimcijfers in de branche kan hierbij behulpzaam zijn. Het is niet aan te raden al in brief of CV over eventuele belemmeringen te schrijven. De kans om uitgenodigd te worden neemt dan sterk af. Als een werkgever gaandeweg enthousiast is geworden over een sollicitant is hij meer bereid om een eventuele beperking op de koop toe te nemen. Een outplacementadviseur kan in overleg met de kandidaat de meest effectieve sollicitatiestrategie vaststellen en begeleiden bij de uitvoering hiervan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.