Hoe kan P&O een ontslag en outplacement voorkomen van oudere medewerkers?

Om optimaal te blijven participeren op het werk tot de pensioenleeftijd is bereikt, vraagt vooral om gezonde medewerkers die ook psychisch ‘lekker in hun vel zitten’. De Wet verbetering poortwachter en het twee jaar doorbetalen van loon hebben geleid tot een historisch laag ziekteverzuim. P&O kan hieraan toevoegen: het laten uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken, gezond eten in de kantine stimuleren, faciliteiten bieden voor beweging, adviezen geven over gezondheid en leefstijl et cetera (meer best practices). Naast gezondheid en welbevinden is het belangrijk dat de oudere werknemer bij blijft, zijn kennis up-to-date houdt door middel van scholing of leren op de werkplek. Het koppelen van oudere, ervaren en bedachtzame medewerkers aan jongere, enthousiaste en onbesuisde medewerkers waarbij de oudere een mentorrol vervult kan voor beide partijen en de organisatie profijtelijk zijn. Ook taakroulatie, waarbij de huidige taken worden verbreed, dan wel verdiept kan de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers bevorderen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.